• 0251.8856288
  • vanphong@dahoaan1.vn
Hotline 24/7
0919310390
Email hỗ trợ
kinhdoanh@dahoaan1.vn
Tòa nhà DHA, C1 - IDICO, Nguyễn Ái Quốc
Hóa An, Biên Hòa, Đ.Nai

Công Ty TNHH Đá Hoá An 1 hiện đang có như cầu tuyển dụng  trí : Trưởng phòng logistics, Trưởng bộ phân Cơ giới

Xin hãy gửi hồ sơ về phòng Nhân sự CTY TNHH Đá Hoá An 1 theo email : thanhhiep0805@gmail.com

 

0919310390