• 0251.8856288
  • vanphong@dahoaan1.vn
Hotline 24/7
02518.856.288
Support Email
salesadmin@dha1.vn
Tòa nhà DHA, C1 - IDICO, Nguyễn Ái Quốc
Hóa An, Biên Hòa, Đ.Nai

Trong 2 ngày 25 và 26/10/1019 vừa qua, Khối Tài Chính Kế Toán Đá Hóa An 1 đã tổ chức Chương trình Đào Tạo Nghiệp vụ Kế toán trên phần mềm và Định hướng thực hiện chuyên môn nghiệp vụ cho toàn thể các thành viên Khối Tài Chính Kế Toán. Giảng viên Chương trình là anh Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Khối Tài chính kiêm Kế toán Trưởng công ty.
Buổi Đào tạo tập trung triển khai hợp nhất dữ liệu kế toán chuẩn chuyên nghiệp, và kết nối dữ liệu với các Khối Phòng Ban liên quan nhằm đảm bảo sự thống nhất, chủ động, kịp thời hỗ trợ các Khối Phòng Ban khác vận hành hiệu quả, tạo nên một bộ máy hoạt động nhịp nhàng, ăn khớp, ổn định và bền vững.
Các học viên đã tích cực tham gia với tinh thần học hỏi cao nhất, nỗ lực trau dồi kiến thức bản thân và cùng quyết tâm hoàn thiện kỹ năng, chuyên môn của mình ngày càng chuyên nghiệp.
Đây là một trong nhiều hoạt động thể hiện sự quyết tâm trong định hướng chuyên nghiệp khóa các Khối Phòng Ban của Tập thể CBCNV Đá Hóa An 1, hướng đến xây dựng định hướng phát triển công ty thành công.

 

 

02518.856.288