• 0251.8856288
  • vanphong@dahoaan1.vn
Hotline 24/7
0857.953.933
Support Email
kinhdoanh@dahoaan1.vn
Tòa nhà DHA, C1 - IDICO, Nguyễn Ái Quốc
Hóa An, Biên Hòa, Đ.Nai

FINE AGGREGATE

5×20 mm VSI (White)

5-20 VSI

6-25 VSI

0x4 stone

2×4 stone

Dmax gravel aggregate

10×25 VSI

0x25 stone

0x5 stone

5×10 stone

VSI sand

0857.953.933