• 0251.8856288
  • vanphong@dahoaan1.vn
Hotline 24/7
0857.953.933
Support Email
kinhdoanh@dahoaan1.vn
Tòa nhà DHA, C1 - IDICO, Nguyễn Ái Quốc
Hóa An, Biên Hòa, Đ.Nai

We provided stone products for the 472 Construction Company with the project of the road around Phu Quoc island located at An Thoi – Cua Lap section, package 9 km10 + 700 to km16 + 500 Phu Quoc district, Kien Giang province.

Section Km10+700 to Km 16+500.

We offered construction stone for Thien Thanh Co., Ltd in the package No. 9, Km13 + 00 to km17 + 00 Phu Quoc district, Kien Giang Province.

Section Km13+00 to Km 17+00.

Being the main supplier for the 319 Corporation in the package No. 8: Installing the road section from km0 + 000 to km5 + 000 and 01 bridge under the project: road around Phu Quoc island, located at An Thoi – Cua Lap section, Phu Quoc district, Kien Giang province.

Images of construction
Section Km0+000 to Km5+000

Công ty cung cấp các sản phẩm đá cho Công ty xây dựng 472 – Công trình Đường vòng quanh đảo Phú Quốc đoạn An Thới – Cửa Lấp gói thầu số 9 km10+700 đến km16+500 huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang.

Đoạn Km10+700đến Km 16+500.

Cung cấp mặt hàng đá xây dựng cho công ty TNHH Thiên Thanh trong gói thầu số 9 km13+00 đến km17+00 huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang.

Đoạn Km13+00 đến Km17+00.

Là nhà cung cấp chính cho tổng Công Ty 319 trong gói thầu số 8: Xây lắp phần đường km0+000 đến km5+000 và 01 cây cầu thuộc dự án: Đầu tư xây dựng công trình đường vòng quanh đảo Phú Quốc, đoạn An Thới – Cửa Lấp, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Hình ảnh thi công cây cầu tại đảo Phú Quốc
Đoạn Km0+000 Đến Km5+000
0857.953.933