• 0251.8856288
  • vanphong@dahoaan1.vn
Hotline 24/7
0857.953.933
Support Email
kinhdoanh@dahoaan1.vn
Tòa nhà DHA, C1 - IDICO, Nguyễn Ái Quốc
Hóa An, Biên Hòa, Đ.Nai

Đá 1×2

Cát rửa VSI

Đá 5X10

Đá 0X5

Đá 0X25

Đá VSI 10X25

Đá cấp phối Dmax

Đá 2X4

Đá 0-4

Đá 6-25 VSI

Đá VSI 5-20

Đá VSI 5×20 mm (Đá trắng)

0857.953.933