• 0251.8856288
  • vanphong@dahoaan1.vn
Hotline 24/7
0857.953.933
Support Email
kinhdoanh@dahoaan1.vn
Tòa nhà DHA, C1 - IDICO, Nguyễn Ái Quốc
Hóa An, Biên Hòa, Đ.Nai

Address: Loi Hai Commune, Thuan Bac District, Ninh Thuan.

Function: Exploiting, producing and trading construction stone to supply Ninh Thuan area and to export.

Capacity: Exploiting and processing construction stone 50,000 m3 / month

0857.953.933