Thành lập năm 1999, trải qua trên 20 năm hình thành và phát triển, Công ty TNHH Đá Hóa An 1 đã và đang khẳng định vị trí, thương hiệu của mình trên lĩnh vực khai thác, sản xuất, chế biến và kinh doanh các loại đá xây dựng, với phương châm liên tục cải tiến hệ thống nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm thỏa mãn và phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng với mục tiêu:

“Nơi đặt trọn niềm tin ”