• 0251.8856288
  • vanphong@dahoaan1.vn
Hotline 24/7
02518.856.288
Support Email
salesadmin@dha1.vn
Tòa nhà DHA, C1 - IDICO, Nguyễn Ái Quốc
Hóa An, Biên Hòa, Đ.Nai

Ban kiểm soát nội bộ gửi Hướng dẫn số 56/2020/HD/HA1 của Tổng Giám Đốc về việc thực hiện cam kết không sử dụng rượu, bia và các chất kích thích khác khi tham gia giao thông và Mẫu cam kết. Hiệu lực 31/01/2020.

Link tải mẫu Bản Cam Kết : http://gofile.me/4RxGf/hEn1kgquX

02518.856.288