KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU ĐÁ XÂY DỰNG

Với công nghệ khai thác đá hiện đại bằng các thiết bị máy móc tiến tiến trên thế giới, Công ty Đá Hóa An 1 đã mang đến thị trường các sản phẩm vật liệu ĐÁ XÂY DỰNG chất lượng cao và bảo đảm thân thiện môi trường, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là cung ứng kịp thời cho các công trình trọng điểm tại các thành phố lớn như TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương…