• 0251.8856288
  • vanphong@dahoaan1.vn
Hotline 24/7
0857.953.933
Support Email
kinhdoanh@dahoaan1.vn
Tòa nhà DHA, C1 - IDICO, Nguyễn Ái Quốc
Hóa An, Biên Hòa, Đ.Nai

We exploited and processed products for Dong Nai 2 hydropower project with 02 stone crushing lines with a capacity of 300 tons / h and 350 tons / h. Processing capacity has been: 60,000 m3 / month (equivalent to 720,000 m3 / year)

Exploitation area

Processing area

DONG NAI 2 Hydropower project is under construction

DONG NAI 2 Hydropower project is under construction

Công ty khai thác và chế biến đá xây dựng công trình thủy điện Đồng Nai 2 với 02 dây chuyền máy nghiền đá có công suất 300 t/h và 350 t/h năng lực chế biến đã đạt được: 60.000 m3/tháng (tương ứng 720.000 m3/năm)

Khu khai thác

Khu chế xuất

Thủy điện Đồng Nai 2 đang thi công

Thủy điện Đồng Nai 2 đang thi công

0857.953.933